Astrograma natală
Compatibilitatea partenerială
Prognoza progresată

10 RON !!!
(doar Ón luna martie, Ón loc de 25 ron)