ARTICOLe

Numerologie: Cifra anului

Numerele au un limbaj dintre cele mai vechi. Probabil că deja  aţi observat că unele cifre par „a vă urmări“: numărul blocului, etajului, apartamentului, numărul fraţilor şi surorilor, al copiilor, ale unor date anului, ale unor întîmplări dein viaţă, al telefonului, etc. Acest limbaj se acompaniază bine cu astrologia, fiind vorba de o interpretare a realităţii prin simboluri, pe care o completează şi o nuanţează.  

Amuzaţi-vă de exemplu, pentru a vă calcula numărul personal al anului în curs, ori ale celor următori, oricare ar fi ziua dumneavoastră de naştere.  

Iată cum: dacă sunteţi născut la 5 aprilie, altfel spus 5/4, adunaţi cele 2 cifre: 5+4=9. Adunaţi apoi cifrele anului dorit, să luăm de exemplu anul 1993: 1+9+9+3=22. Faceţi totalul numerelor obţinute 9+22=31. În sfârşit adunaţi ultimele cifre obţinute 3+1=4. Cifra persoanei născută pe data de 5 aprilie pentru anul 1993 a fost 4.  

Dacă suma obţinuta la ultima adunare este mai mare ca 10, reducţia trebuie repetată până când se va obţine un număr mai mic decît 10. Plecând de la numărul pe care l-aţi obţinut, puteţi descoperi tonalitatea generală a anului ales, trecut sau viitor, după preferinţă. Puteţi verifica astfel eficienţa metodei pentru evenimentele mai importante petrecute în viaţa dumneavoastră de până acum, sau, cel mai important, să ţineţi cont de orientările actuale, în vederea luării unor decizii adecvate, acolo unde acestea se impun.  


Astrograma Natală

Pornind de la datele unei persoane
(ziua naşterii, ora şi localitatea),
se analizează şi se interpretează, punctual,
poziţiile planetelor din semne
şi case,
precum şi aspectele formate între acestea.
Pentru a ajuta consultantul care nu este iniţiat
în domeniu, sunt oferite toate explicaţiile
necesare pentru a înţelege
temeiurile de interpretare ale astrologiei.
Mesajul astrogramei este:

Cunoaşte-te pe tine însuţi!
Revista are 32 de pagini în format A5.

citeşte mai mult...

 
Compatibilităţi parteneriale

Programul se adresează în special acelora care sunt preocupaţi de întemeierea unei relaţii parteneriale durabile în cadrul unei căsătorii.
Revista este structurată în 5 părţi.
Se analizează mai întâi
prototipul zodiacal, iar apoi înclinaţiile generale ale fiecărui partener. Sunt analizate influenţele Casei a VII-a
(a căsătoriei), precum şi ale lui
Junon.
Este studiată apoi
Sinastria (compararea celor două hărţi natale), după care este alcătuit un Test de compatibilitate şi concluziile care se pot extrage din acesta. 
În final se studiază
Harta compusă, care face referiri la felul cum se va dezvolta relaţia.
Revista are
28 de pagini în format A5.
 

citeşte mai mult...Numărul 1
Strâns legat de inteligenţă şi ambiţie, 1 vă va face să vă autodepăşiţi, să începeţi o viaţă nouă, să impresionaţi prin nobleţe şi strălucire. Sunteţi presat să acceptaţi responsabilităţi, poate chiar în a conduce o echipă, în orice caz veţi fi „pus“ în faţă. Pe plan personal, 1 vă încurajează să vă simţiţi unic, şi în consecinţă să deveniţi mai exigent şi mai îndrăzneţ. Există riscul unei autorităţi excesive, al egoismului şi al violenţei; trebuie să temperaţi lucrurile, căci dacă 1 aduce pe de o parte seducţia, el vă va conduce deopotrivă şi la dispute!
 

Numărul 2
2 evocă sensibilitatea şi senzaţia, el vă va da farmecul pe care-l conferă blândeţea. Este numărul asociaţiilor, al proiectelor în comun, al căsătoriei. Vă dă imaginaţie şi creativitate, dar ambiţiile dvs. vor declanşa în secret. Cu nonşalanţă, dar nu fără un oarecare tupeu, vă veţi conduce iniţiativele la succes, evitând obstacolele cu subtilitate. 2 vă va aduce de asemenea gustul călătoriilor şi al schimbărilor. Trebuie să fiţi puţin atent ca senzualitatea extremă să nu vă conducă la lenevie...

 


Scrieţi un mesaj !
 


 

Numărul 3
3, sau triada, reuneşte dragostea, voinţa şi sensibilitatea sau, dacă preferaţi, naturalul, spiritualul şi divinul. 3 evocă inteligenţa şi lumina; responsabilităţile familiale şi sociale sporite, simţul afacerilor, şansa, iată ceea ce vă aşteaptă în cursul acestui an! Un excepţional simţ practic, uşurinţa de a vă face înţeles, un curaj apropiat de temeritate; atuurile dvs. sunt numeroase şi foarte concrete. Ţineţi-vă în frâu orgoliul, şi totul va fi bine.

Numărul 4
4 vă conferă realism, stabilitate, armonie. Anul se anunţă bun, şi vă promite succes datorită puterii de perseverenţă şi regularităţii. Devotamentul şi generozitatea vor fi trăsături obişnuite, precum şi fidelitatea ori loialitatea. Veţi ajunge să vă concretizaţi ideile în acord cu simţul moral şi religios, şi să vă ataşaţi afacerilor dvs. un foarte eficient spirit metodic. Nu vă astupaţi urechile pentru a vă ascunde diversitatea lumii. Nu confundaţi rigurozitatea cu austeritatea: dacă vă veţi cultiva fantezia, dragostea se va găsi aproape de dvs.!


Prognoza progresată

Una dintre cele mai consacrate metodă de prognoză este prognoza progresată.
Ea se bazează pe principiul următor: la o vârstă oarecare a subiectului, să spunem 32 de ani, se calculează harta obţinută cu 32 de zile după naşterea acestuia. Noile poziţii planetare se numesc progresate.
Se compară poziţiile
planetelor progresate faţă de cele natale şi se obţin astfel informaţii pentru un întreg an calendaristic.  Anul calendaristic poate fi împărţit în luni astrologice prognoza propriu-zisă constând în analizarea punctuală a aspectelor formate.
Este vorba deci, de o prognoză stabilită la nivelul unei luni pe durata unui an calendaristic.
Prognoza poate începe cu orice lună a anului,
aceea solicitată de consultant.
Revista are un număr variabil de pagini, în funcţie de numărul şi importanţa aspectelor formate.
Ea poate avea, uzual, între
28 şi 32 de pagini  
în format A5
(dar nu mai puţin de 24).

citeşte mai mult...

Numărul 5
5 vă plasează într-o sferă a bucuriei, plăcerii, veseliei şi mulţumirii. Cu diplomaţie, amabilitate, veţi putea extrage lozul cel mare, în acest an. Păzindu-vă de impulsivitate sau, la cealaltă extremă, nepăsare, aţi putea obţine importante succese personale, datorite capacităţii de analiză, reflecţie, cât şi datorită tenacităţii. 5 fiind cifra Afroditei, zeiţa dragostei şi a fecundităţii, anul se anunţă pentru dvs., unul al întâlnirilor importante. 5 reprezintă în multe culturi tradiţionale, numărul şansei.
 

Numărul 6
6 exaltă simţul religios, şi vă face să aspiraţi la perfecţiune: prin dvs., soluţia unei probleme spirituale va preceda ascensiunea în toate direcţiile. Păziţi-vă în acelaşi timp de a nu vă lăsa antrenat în iluzii, căci există tendinţa de a ceda unor obişnuiţe defectuoase, şi mai ales, susceptibilităţii. Talentele artistice vor fi puse în valoare, precum şi bunătatea, tandreţea, originalitatea şi... puterea de seducţie. Nu ţineţi prea mult cont de spiritul practic, dar veţi lucra eliberat de constrângeri, de conformism care ar restrânge manifestarea puternicii dvs. personalităţii. Nu vă daţi în vileag tendinţele către hipersensibilitate!
 

Numărul 7
Un asamblu de avantaje însoţeşte cifra 7: misterul, studiul aprofundat, meditaţia, înţelepciunea, logica, curajul şi activitatea productivă. Dacă veţi rezista la slăbiciunile acestui număr – egoismul, melancolia, excesele pasionale – veţi cunoaşte în cursul acestui an plăcerile plenitudinii. Pentru că acest număr este sacru, el reprezintă marea, energia magnetică şi spirituală. Însoţeşte inspiraţia şi succesul, idealizează obiectivele şi face să înflorească geniul. Vă va permite să iubiţi şi să fiţi iubit, căci este expresia dragostei universale. Este de asemenea numărul miracolelor, al fericirii şi al credinţei.
 

Numărul 8
8 reprezintă cele două lumi, vizibilă şi invizibilă. El vă va da evoluţia, mai ales în plan spiritual. Cu un marcant simţ al afacerilor şi al fructului muncii, veţi cunoaşte un binemeritat succes, care nu va încetini cu nimic ritmul activităţii dvs. Acest numar este prietenul concretului, cel mai strălucit şi cel mai durabil: veţi acumula de-a lungul lunilor o nouă cunoaştere şi veţi construi piatră cu piatră, noul edificiu al existenţei dvs. Inteligenţa, metoda, iată cuvintele definitorii ale anului: în toate domeniile, dragoste şi muncă, nu veţi lăsa nimic pe seama hazardului.
 

Numărul 9
Răbdător, tenace, veţi vedea, în cursul acestui an, toate eforturile încununate de succes. Fără a căuta a vă îmbogăţi, dar cu altruism şi generozitate, veţi ajunge la o nouă cunoaştere. 9 este numărul misterelor. Afacerile mai vechi intră într-o nouă lumină. Pe plan sentimental, veţi face dovada unei mari disponibiltăţi pentru toţi, ceea ce, câteodată, vă va conduce la risipă. Dacă nu vă veţi estompa pasiunile, anul va fi foarte agreabil, într-o anumită măsură consacrat artelor şi celor nouă muze ale sale...


Manualul astrologului
"Secretele astrelor"

Cartea înglobează atât noţiunile de astrologie necesare unei interpretări, cât şi
Tabelele aferente întocmirii unei astrograme
.
De aceea, putem vorbi de un
Manual
adresat unei persoane dornice
să descifreze din tainele astrologiei.

Volumul cumulează existenţa a trei cărţi: Interpretările astrologice şi formulele de calcul, Efemeridele 1901-2050 şi Casele Cerului (date din grad în grad de la 0 la 66 grade latitudine).  

citeşte mai mult... 


Calendar astrologic personalizat

Pornind de la datele unei persoane
(ziua naşterii, ora şi localitatea), se întocmeşte un calendar în care sunt vizate tranzitele Soarelui, ale Lunii şi ale planetelor "rapide" Mercur, Venus şi Marte. Se obţine astfel o prognoză zilnică prin care consultantul îşi poate aprecia propriul horoscop.

citeşte mai mult...


Topul zodiilor

Consultanţii fideli ai horoscoapelor „zilnice” 
pot afla cu această ocazie
că astfel de prognoze, de fapt,
 nu există!!!
Se întâmplă adesea, ca timp de mai bine de
2 zile consecutive, poziţiile corpurilor cereşti din semnele zodiacale să fie aceleaşi.

[...] Algoritmul de calcul, aici prezentat,
se bazează pe o inovaţie:
există o legătură între planete, aspecte
şi celebrul „număr de aur” al antichităţii.

citeşte mai mult...

 

 

 

                                             Home
Astrograme                        Astrograma natală    Compatibilităţi parteneriale   Prognoza progresată
Secretele astrelor             Manualul astrologului
Calendar                            Topul zodiilor    Calendar astrologic personalizat
Oferte şi promoţii            Astrograma natală   Manualul astrologului   Compatibilităţi parteneriale   Prognoza progresată   Calendar astrologic personalizat
Caleidoscop                      Astronomie   Astrologie   Articole   Zodiac
Contact                              Blog    Chat-Forum   Despre noi...

 

© Copyright eAstrogramA 2009-2010
All rights reserved

PageRank Checking Icon

  

  Astrograme, Manual de astrologie, Calendar astrologic personalizat, Topul zodiilor Top66 Statistici Director web, portal, stiri, top, statistici, page rank, promovare gratuita, publicitate online Horoscop Galerie foto - Roportal Astrologie publicitate online, web design si promovare pe internet www.index2000.ro  Director Web - unLink.ro - Adauga si site-ul tau TopSiteuri.ro - Adauga si site-ul tau - Director web

  Director web Director-Romanesc.ro: Filme, Poze, Bancuri, Muzica, Liga 1, Horoscop, Jocuri, Sms-uri, Id-uri SEO Romania

 
Matrimoniale
Director Web Santamia    www.startaici.ro   Alexa Toolbar

Afaceri